• สถานปฏิบัติธรรมในศาลาใหญ่

  • บรรยากาศยามเช้า

Position:
เจ้าหน้าที่ศูนย์บฏิบัติธรรมฯ
Address:
แก่งหางแมว
จันทบุรี
ประเทศไทย
Mobile:
086-0122633